Đồng Hồ Nam Cao Cấp
Đồng Hồ Nam Cao Cấp
 Sự chọn lưa tuyệt với
Sự chọn lưa tuyệt với
 ROLEX DAYDATE CHẾ TÁC VÀNG NGUYÊN KHỐI 18K LIKE AUTH
ROLEX DAYDATE CHẾ TÁC VÀNG NGUYÊN KHỐI 18K LIKE AUTH

Trang Sức

Nhẫn patek vàng 18k kim cương thiên nhiên

Nhẫn patek vàng 18k kim cương thiên nhiên

65.000.000 đ

Lắc tay BVLgari vàng 14k, kim cương thiên nhiên

Lắc tay BVLgari vàng 14k, kim cương thiên nhiên

45.000.000 đ

Nhẫn Nam vàng 14k, kim moissanite

Nhẫn Nam vàng 14k, kim moissanite

18.000.000 đ

Dây Chuyền Tiffany Vàng Hồng 18k

Dây Chuyền Tiffany Vàng Hồng 18k

45.000.000 đ

Lắc Tay Vàng 18k

Lắc Tay Vàng 18k

16.500.000 đ

Lắc Tay Tiffany Vàng 18k

Lắc Tay Tiffany Vàng 18k

138.000.000 đ

Lắc tay vàng 14k, kim moissanite

Lắc tay vàng 14k, kim moissanite

29.000.000 đ

Nhẫn Chữ Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Chữ Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

25.000.000 đ

Nhẫn Nam Vàng Hồng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng Hồng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

18.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng Trắng 10k 14k 18k Kim Cương Baguette

Nhẫn Nam Vàng Trắng 10k 14k 18k Kim Cương Baguette

25.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Baguette

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Baguette

19.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng Hồng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng Hồng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

17.500.000 đ

Mặt Dây Chuyền Nam Vàng Hồng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Mặt Dây Chuyền Nam Vàng Hồng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

23.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10 14k 18k Kim Cương Moissanite

18.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

17.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

21.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

18.500.000 đ

Nhẫn Nam Xoay VÀng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Xoay VÀng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

23.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng Trắng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng Trắng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

17.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

17.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng hồng 10k 14k 18k Kim Cương Baguette

Nhẫn Nam Vàng hồng 10k 14k 18k Kim Cương Baguette

23.000.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

23.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

23.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

16.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

16.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

17.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

17.500.000 đ

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite

17.500.000 đ

Nhẫn Nữ Vàng 10k, Kim Cương Moissanite

Nhẫn Nữ Vàng 10k, Kim Cương Moissanite

Liên Hệ

Cartier
Dây Chuyền Cartier Love Vàng 18k

Dây Chuyền Cartier Love Vàng 18k

Liên Hệ

Cartier

Nhẫn Nữ VÀng 10k, kim cương moissanite

Nhẫn Nữ VÀng 10k, kim cương moissanite

Liên Hệ

Cartier
Lắc Đinh Cartier Chế Tác Vàng Hồng 18k

Lắc Đinh Cartier Chế Tác Vàng Hồng 18k

Liên Hệ

Cartier

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương

Nhẫn Nam Vàng 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nam 10k 14 18k Kim Cương

Nhẫn Nam 10k 14 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nam 10k 14 18k Kim Cương

Nhẫn Nam 10k 14 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nữ 10k 14 18k Kim Cương

Nhẫn Nữ 10k 14 18k Kim Cương

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k KIm Cương

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k KIm Cương

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k Kim Cương

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k Kim Cương

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Liên Hệ

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Lắc Tay Nữ 10k 14k 18k

Liên Hệ

Lắc Tay Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Lắc Tay Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Versace 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền Versace 10k 14k 18k

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Versace 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền Versace 10k 14k 18k

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Patek Philippe 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền Patek Philippe 10k 14k 18k

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Patek Philippe 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền Patek Philippe 10k 14k 18k

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền 10k 14k 18k

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Patek Philippe 10k 14k 18k

Mặt Dây Chuyền Patek Philippe 10k 14k 18k

Liên Hệ

Nhẫn Cặp Cartier 10k 14k 18k

Nhẫn Cặp Cartier 10k 14k 18k

Liên Hệ

Nhẫn Nữ Cartier 10k 14k 18k

Nhẫn Nữ Cartier 10k 14k 18k

Liên Hệ

Nhẫn Nữ 10k 14k 18k Kim Cương

Nhẫn Nữ 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nữ 10k 14k 18k Kim Cương

Nhẫn Nữ 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nữ 10k 14k 18k

Nhẫn Nữ 10k 14k 18k

Liên Hệ

Nhẫn Cặp 10k 14k 18k Kim Cương

Nhẫn Cặp 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Nhẫn Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Nhẫn Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Nhẫn Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Nhẫn Nam 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Nhẫn Nữ Vang 10k 14k 18k Kim Cương

Nhẫn Nữ Vang 10k 14k 18k Kim Cương

Liên Hệ

Lắc tay nữ Hình Chữ Chữ T Chế Tác Vàng  18k, Kim Cương thiên Nhiên

Lắc tay nữ Hình Chữ Chữ T Chế Tác Vàng 18k, Kim Cương thiên Nhiên

Liên Hệ

Nhẫn Nam Chế Tác Vàng Hồng 18k Kim cương Thiên Nhiên

Nhẫn Nam Chế Tác Vàng Hồng 18k Kim cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Nhẫn Bvlgari Vàng Hồng, Kim cương thiên nhiên

Nhẫn Bvlgari Vàng Hồng, Kim cương thiên nhiên

Liên Hệ

Cartier
Lắc tay Cartier juste un clou đầu đinh full kim cương

Lắc tay Cartier juste un clou đầu đinh full kim cương

Liên Hệ

Cartier

Nhẫn Đinh Cartier Vàng 18k

Nhẫn Đinh Cartier Vàng 18k

Liên Hệ

Dây Chuyền Mặt Chữ H Chế Tác Vàng trắng, kim cương thiên nhiên

Dây Chuyền Mặt Chữ H Chế Tác Vàng trắng, kim cương thiên nhiên

Liên Hệ

Lắc Tay Cartier Love 3 LINE DIAMOND

Lắc Tay Cartier Love 3 LINE DIAMOND

Liên Hệ

Lắc Tay Cartier Hình Đầu Cọp Chế tác Vàng Trắng, Kim cương thiên nhiên

Lắc Tay Cartier Hình Đầu Cọp Chế tác Vàng Trắng, Kim cương thiên nhiên

Liên Hệ

Cartier
Vòng tay Cartier Chế Tác Vàng Hồng, Kim cương thiên nhiên

Vòng tay Cartier Chế Tác Vàng Hồng, Kim cương thiên nhiên

Liên Hệ

Cartier

Mặt dây chuyền Chế Tác Vàng Trằng, Kim Cương Thiên Nhiên.

Mặt dây chuyền Chế Tác Vàng Trằng, Kim Cương Thiên Nhiên.

Liên Hệ

Mặt Dây Chuyền Nam LV Chế tác Vàng, Kim Cương Thiên Nhiên

Mặt Dây Chuyền Nam LV Chế tác Vàng, Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Patek Philippe
Mặt Dây Chuyền Nam Patek Philippe Chế tác Vàng, Kim Cương Thiên Nhiên

Mặt Dây Chuyền Nam Patek Philippe Chế tác Vàng, Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Patek Philippe

Dây Chuyền Chế Tác Vàng Hồng 18k

Dây Chuyền Chế Tác Vàng Hồng 18k

Liên Hệ

Bông Tai Vàng Trắng, Kim cương thiên nhiên

Bông Tai Vàng Trắng, Kim cương thiên nhiên

Liên Hệ

Nhẫn nam Chế tác Vàng trắng 18k, kim cương baguette thiên nhiên

Nhẫn nam Chế tác Vàng trắng 18k, kim cương baguette thiên nhiên

Liên Hệ

Nhẫn BvlGari Rắn Chế Tác Vàng hồng 18k, kim cương thiên nhiên

Nhẫn BvlGari Rắn Chế Tác Vàng hồng 18k, kim cương thiên nhiên

Liên Hệ

Cartier
Nhẫn Đinh Cartier Chế tác Vàng Trắng 18k, Kim Cương Thiên Nhiên

Nhẫn Đinh Cartier Chế tác Vàng Trắng 18k, Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Cartier

Cartier
Lắc Đinh Cartier Chế Tác Vàng Trắng 18k

Lắc Đinh Cartier Chế Tác Vàng Trắng 18k

Liên Hệ

Cartier

Nhẫn Nam Chế Tác Vàng Trắng Kim Cương Thiên Nhiên

Nhẫn Nam Chế Tác Vàng Trắng Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Nhẫn Nam Chế Tác Vàng Trắng Kim Cương Thiên Nhiên

Nhẫn Nam Chế Tác Vàng Trắng Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Nhẫn Nam Rolex Chế Tác Vàng 18k, Kim Cương Thiên Nhiên

Nhẫn Nam Rolex Chế Tác Vàng 18k, Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Nhẫn Nam Hermes Chế Tác Vàng 18k, Kim Cương Thiên Nhiên

Nhẫn Nam Hermes Chế Tác Vàng 18k, Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Patek Philippe
Nhẫn Nam Patek Chế Tác Vàng Hồng Kim Cương Thiên Nhiên

Nhẫn Nam Patek Chế Tác Vàng Hồng Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Patek Philippe

Lắc Tay Chế Tác Vàng Nguyên Khối 18k

Lắc Tay Chế Tác Vàng Nguyên Khối 18k

Liên Hệ

Dây chuyền Cartier Hình Con Báo

Dây chuyền Cartier Hình Con Báo

Liên Hệ

Nhẫn Cartier Đinh Chế Tác Vàng Hồng 18k Full Kim

Nhẫn Cartier Đinh Chế Tác Vàng Hồng 18k Full Kim

Liên Hệ

Lắc Tay Cartier Juste Un Clou Đầu Đinh Vàng Hồng 18k Full Kim Cương

Lắc Tay Cartier Juste Un Clou Đầu Đinh Vàng Hồng 18k Full Kim Cương

Liên Hệ

Lắc Tay Cartier Juste Un Clou Đầu Đinh điểm Chế Tác Vàng Trắng 18k  kim cương

Lắc Tay Cartier Juste Un Clou Đầu Đinh điểm Chế Tác Vàng Trắng 18k kim cương

Liên Hệ

Lắc Tay Cartier Juste Un Clou Chế Tác Vàng Hồng 18k Đầu Đinh điểm kim cương

Lắc Tay Cartier Juste Un Clou Chế Tác Vàng Hồng 18k Đầu Đinh điểm kim cương

Liên Hệ

Lắc Tay Cartier Juste Un Clou Đầu Đinh điểm kim cương

Lắc Tay Cartier Juste Un Clou Đầu Đinh điểm kim cương

Liên Hệ

Lắc Tay Cartier LOVE vàng hồng

Lắc Tay Cartier LOVE vàng hồng

Liên Hệ

Nhẫn Nam Chế Tác Vàng Trắng  Kim Cương Thiên Nhiên

Nhẫn Nam Chế Tác Vàng Trắng Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

« 1 2 »
Ngày nay, trang sức là món phụ kiện quan trọng, gắn bó với con người trong rất nhiều hoạt động quan trọng. Đeo trang sức để làm đẹp, để thể hiện cá tính của bản thân, để khẳng định đẳng cấp người dùng và còn vô vàn lý do khác nữa. Hiểu rõ điều đó, Kara đã cho ra mắt nhiều dòng trang sức đẹp chế tác từ vàng hồng, vàng 18k, từ kim cương, từ các loại đá quý vô cùng xa xỉ và độc đáo, mang đến cho khách hàng những lựa chọn tuyệt vời nhất. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm cho mình một mẫu trang sức đẹp hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Trang sức là gì?

Trang sức là đồ dùng trang trí cá nhân như: vòng cổ, nhẫn, khuyên tai, vòng đeo tay… thường được chế tác từ kim loại quý, từ đá quý hoặc một số chất liệu khác. Trong tiếng Anh, trang sức là Jewellery, nó được Anh hóa từ tiếng Pháp cổ jouel vào thế kỷ XIII. Theo ngôn ngữ Latinh thì trang sức là jocale nghĩa là đồ chơi. Nó là món đồ trang trí, làm đẹp cơ thể tuyệt vời có từ thời cổ xưa được duy trì và phát triển cho đến ngày nay.

Lý do bạn nên đeo trang sức

Trang sức đẹp - nâng tầm chủ nhân

XEM THÊM>>

Lắc Tay Chế Tác Vàng Nguyên Khối 18k

Dây chuyền Cartier Hình Con Báo

Nhẫn Nam Chế Tác Vàng Trắng Kim Cương Thiên Nhiên

Trang sức hiện nay được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau, mẫu mã, kiểu dáng cũng rất đa dạng và phong phú. Tùy vào sở thích, nhu cầu và túi tiền sẽ có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Trong đó, trang sức bằng vàng, trang sức bằng kim cương, trang sức bằng vàng đính kim cương được đánh giá cao nhất về tính thẩm mỹ và giá trị vật chất. Đây đều là chất liệu cao cấp, đắt đỏ, sang trọng mà bất cứ ai cũng ao ước được sở hữu. Dưới đây là những lý do mà trang sức bằng vàng, bằng kim cương được nhiều người ưa chuộng.

 Thể hiện đẳng cấp chủ nhân

Hầu hết con người đều có tâm lý “hướng thượng”, mong muốn khẳng định bản thân trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc gặp gỡ đối tác, trong bữa tiệc giao lưu hay đơn giản chỉ là cuộc gặp mặt bạn bè, đồng nghiệp… ai cũng muốn khẳng định đẳng cấp, địa vị của mình để thêm phần tự tin khi giao tiếp, khi làm việc. Như thế, kết quả nhận về chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

Muốn làm được điều đó không chỉ cần kiến thức, năng lực, trang phục đẹp, phong thái vững vàng mà phụ kiện bằng đá quý, bằng kim cương trở thành điểm nhấn quan trọng thu hút ánh nhìn của mọi người, giúp bạn có được sự ngưỡng mộ và nể trọng của những người xung quanh.

Thể hiện gu thẩm mỹ riêng

Trang sức nói chung và trang sức bằng vàng, kim cương nói riêng khi kết hợp với trang sức sẽ phát huy tối đa công dụng làm đẹp. Trang sức hợp với trang phục, hợp với hoàn cảnh cho thấy gu thẩm mỹ của bạn rất tốt, cho thấy sự thông minh, tinh tế của chủ nhân trong việc phối đồ. Nhờ thế, bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt đối phương, mang vẻ đẹp riêng, phong cách riêng không thể pha lẫn với bất cứ ai.

Trang sức giúp khẳng định vị trí của bản thân

Giúp bạn tự tin, nổi bật trước đám đông

Một phụ nữa thông minh, xinh đẹp luôn biết cách nâng tầm giá trị bản thân, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh để khẳng định vị trí của mình. Sở hữu một bộ trang sức đủ chủng loại, phù hợp với hoàn cảnh sử dụng là nhân tố quan trọng giúp chị em tự tin và tỏa sáng. Trang sức đẹp, y phục phù hợp chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai khi nhìn bạn cũng phải trầm trồ, thán phục.

Trang sức có công dụng làm đẹp

Làm đẹp là công dụng chính của chúng ta khi đeo trang sức. Trang sức không phải cứ đắt tiền mới đẹp nhưng trang sức đắt, xa xỉ sẽ thể hiện đẳng cấp của chủ sở hữu. Đeo trang sức lên người quan trọng phải phù hợp với cá tính, với phong cách, phù hợp với trang phục và hoàn cảnh mà bạn sử dụng.

Trang sức có công dụng đối với sức khỏe

Theo quan điểm của người Á Đông, trang sức còn có công dụng đặc biệt nữa là chữa bệnh. Món trang sức bằng vàng giúp tinh thần thoải mái, đầu óc tĩnh tâm. Trang sức bằng bạch kim giảm căng thẳng thần kinh hiệu quả, giải tỏa stress, chữa bệnh mất ngũ, giúp chủ nhân lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.

Đặc biệt, trang sức bằng kim cương mang nguồn năng lượng dồi dào, tích cực có công dụng tuyệt vời trong việc điều hòa nhịp tim, cân bằng bộ não. Nó có công năng hỗ trợ điều trị chứng hoa mắt chóng mặt, khử độc, giảm sốt, chống nhiễm khuẩn hoàn hảo.

Theo phân tích của y khoa, kim cương còn có khả năng tăng cường sức đề kháng, rất tốt cho bà mẹ sau sinh. Ngời hay mơ ngủ khi đeo trang sức bằng kim cương sẽ giúp xua đuổi ác mộng, chống lại chứng bệnh ảo tưởng…

Ý tưởng thiết kế, kỹ thuật chế tác trang sức hiện nay

Nhiều mẫu thiết kế mới, độc đáo trình làng

Trang sức đẹp chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn đối với mọi tín đồ. Đó là nhân tố thu hút ánh nhìn của đối phương đầu tiên trong mọi cuộc gặp gỡ. Những bộ trang sức của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới luôn được xem là món quà tuyệt vời mà bất cứ ai cũng ao ước được sở hữu. Nó là món quà giúp tôn vinh đẳng cấp và giá trị người dùng.

Ý tưởng thiết kế trang sức ngày càng táo bạo, độc đáo

Ngoài những mẫu trang sức theo hình khối như trước đây, bạn sẽ bất ngờ, choáng ngợp bởi những kiểu dáng trang sức mới ra mắt như: nhẫn đầu báo, nhẫn rắn, nhẫn hình con báo… Các nhà thiết kế đình đám đã tạo ra tác phẩm của mình từ những ý tưởng vô cùng táo bạo, độc nhất vô nhị.

Rất nhiều mẫu trang sức lấy ý tưởng từ động vật nên ngay khi mới ra mắt đã tạo được ấn tượng đặc biệt đối với công chúng. Những người thợ tài hoa, giàu kinh nghiệm đã khéo léo lồng ghép hình ảnh những con vật vào trong những chiếc nhẫn. Nhờ đó, trang sức không chỉ lạ mà còn rất oai phong, lẫm liệt, không kém phần sang trọng và tinh tế.

Chất liệu chế tác trang sức cực kỳ đa dạng như: vàng, kim cương, đá quý ngọc lục bảo, đá ngọc bích, đá ngọc hồng lựu, đá mã não… Bởi vậy, trang sức tạo ra đủ hình dạng, đủ màu sắc, thỏa sức để người tiêu dùng lựa chọn theo sở thích và túi tiền.

Đi liền với những mẫu nhẫn độc đáo thì quá trình hoàn thiện sản phẩm đòi hỏi sự kỳ công và tỉ mĩ. Các nghệ nhân thực sự phải đầu tư trí tuệ, dồn hết tâm lực vào những đứa con tinh thần của mình trong suốt thời gian dài. Từ đó mới cho ra mắt những bộ sưu tập trang sức đẹp, cầu kỳ, giá trị thượng thừa.

Trang sức đạt độ hoàn thiện cao, tỉ mẫn trong từng chi tiết nhỏ

Sản phẩm được chế tác công phu với độ chuẩn xác tuyệt đối

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đông đảo khách hàng, các sản phẩm trang sức hiện nay được chế tác theo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất. Độ chính xác về khối lượng, về kích thước gần như tuyệt đối. Người thợ sẽ dựa trên bản định ước mà chọn lựa thủ thuật cắt mài đá trí lên trang sức một cách đẹp nhất, phù hợp nhất như: bezel, angled, closeld hay claw…

Tỷ lệ pha trộn vật liệu chuẩn xác, kỹ thuật uốn mài hoàn hảo đã tôn vinh góc cắt, mặt cắt hoàn hảo của vật liệu quý, tạo sự nhẹ nhàng về mặt cấu trúc. Vẻ đẹp của những viên kim cương, đá ruby, đá quý… vì thế mà phát huy tối đa. Ánh hào quang của chất liệu đắt đỏ sẽ tỏa sáng lấp lánh khi đeo lên tay, lên cổ người dùng.

Kỹ thuật chế tác trang sức đỉnh cao

Vật liệu chế tác trang sức phổ biến hiện nay có thể kể đến như: vàng trắng, vàng hồng, đá quý, kim cương… Đây đều là chất liệu cao cấp với độ bền vượt trội, tính thẩm mỹ cao. Điểm đặc biệt là kỹ thuật chế tác trang sức cực kỳ tinh xảo. Các chi tiết được cố định bằng các khớp nối nhỏ nhưng vô cùng tinh tế. Trong đó, kỹ thuật gắn đá quý lên trang sức được nhiều người quan tâm

- Kỹ thuật gắn đá cơ bản

+ Prong Setting là một trong những kỹ thuật gắn đá cơ bản được sử dụng khá phổ biến trong ngành chế tác. Người thợ đã tạo ra ổ đá gồm 4 đến 6 chấu nhằm giữ viên đá cố định tạo nên sự tinh tế, nhẹ nhàng, giúp ánh sáng của đá phản chiếu hiệu quả.

+ Pave Setting: Là kỹ thuật sắp xếp những viên đá nằm cạnh nhau nhưng nhìn vào giống như có khoảng cách.

+ Bar Setting: Là gắn đá the hệ thống ổ, thanh xen kẽ tạo thành dải cực kỳ đẹp mắt.

+ Tension Setting: Các viên đá được tự do trên món đồ trang sức, không phải sử dụng chấu cố định nhưng vẫn an toàn, chắc chắn nhờ lực ép của phần khung.

- Kỹ thuật đính đá sáng tạo

Ngoài những kỹ thuật đính đá cơ bản nói trên, để tạo ra những món trang sức đẹp hoàn mỹ người ta còn ứng dụng kỹ thuật gắn đá sáng tạo như:

+ Twinkle Setting: Tức viên đá có thể chuyển động qua các khớp đặc biệt. Vì thế, mỗi khi chúng ta đeo trang sức lên người và di chuyển sẽ tạo cảm giác như đá quý đang bay nhảy sang trọng, kỳ ảo và lung linh.

+ Cluter Setting: Người ta ghép các viên đá nhỏ lại với nhau tạo thành những viên đá lớn lấp lánh, tăng sức hút, tăng giá trị cho các món đồ trang sức.

+ Invisible Setting: Người thợ kim hoàn sẽ gắn kết kim cương, đã quý qua rãnh kim loại chứ không cần chấu.

Giá thành trang sức ngày càng đắt đỏ

Hiện nay, ngoài những món trang sức thông thường, có rất rất nhiều bộ trang sức đẳng cấp, sang trọng, độc nhất vô nhị. Vì thế, nếu muốn sở hữu nó bạn cần chuẩn bị một lượng ngân sách đáng kể.

Sự xa xỉ, đắt đỏ của những món đồ trang sức hiện nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: chất liệu quý hiếm, kỹ thuật chế tác khắt khe, thiết kế độc đáo, mới lạ, thời gian chế tác lâu dài, độ hoàn thiện cao. Đặc biệt, hoa văn tinh xảo trên từng mm là nhân tố quan trọng tạo nên sức hút, nâng tầm giá trị sản phẩm. Mỗi bộ trang sức được thiết kế theo lối riêng, mang phong cách riêng, độc đáo và khác lạ giúp chủ nhân tự tin trưng diện mà không lo đụng hàng.

Các thương hiệu trang sức nổi tiếng hàng đầu tại Kara

Hiểu rõ mong muốn của khách hàng, Kara đã cập nhật nhiều mẫu trang sức đẹp, độc từ các thương hiệu đình đám thế giới. Nếu bạn muốn trải nghiệm hãy ghé xem là lựa chọn nhé!

Trang sức hãng Cartier

Mẫu trang sức đẳng cấp và thời thượng

Cartier vốn là thương hiệu đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ nổi tiếng thế giới. Trải qua quá trình phát triển lâu dài, ông lớn này đã từng bước khẳng định được vị thế dẫn đầu của mình, mang đến cho khách hàng những lựa chọn tuyệt vời nhất.

Trong thời gian gần đây, Cartier đã chính thức lấn sân sang lĩnh vực thiết kế, chế tác trang sức cao cấp. Trang sức Cartier ra mắt đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, dành trọn tình cảm từ khách hàng. Sản phẩm của thương hiệu này đáp ứng tối đa sự thay đổi về thị hiếu của người dùng. Ngoài sản phẩm hoàn hảo làm xiêu lòng các quý bà, quý cô thì các mẫu trang sức nam cũng được đánh giá rất cao.

Đặc điểm nổi bật của trang sức Cartier là thiết kế độc đáo, mới lạ vừa góc cạnh vừa tinh tế, màu sắc băt mắt làm mê hoặc các tín đồ chuộng cái đẹp. Trang sức của hãng sử dụng hoàn toàn chất liệu đá quý hạng sang, được nghiên cứu và sáng tạo dựa trên những ý tưởng độc lạ.

Điều thú vị, trang sức Cartier mang đậm chất Á Đông và văn minh Ai cập cổ đại. Dẫu rằng thương hiệu này ra đời tại Pháp nhưng phong cách thiết kế của nó không hoàn toàn bó buộc bởi thời trang Châu Âu. Đó là lý do tại sao người Châu Á rất chuộng các món đồ từ Cartier.

Với nhiều ưu điểm vượt trội, trang sức Cartier trở thành lựa chọn hàng đầu của giới quý tộc, những người giàu có như: công chúa Mathilde, em họ hoàng đế Napoleon III, 27 chiếc vương miện cho lễ đăng quang của vua Edward VII vương quốc Anh. Trong khoảng thời gian trị vì của vị vua này, Cartier trở thành đơn vị cung cấp chính thức trang sức cho quý tộc, hoàng gia Anh.

Nếu quan tâm bạn sẽ thấy trang sức Cartier có mặt ở khắp nơi trên thế giới, tham gia vào nhiều sự kiện đình đảm như: đám cưới của hoàng tử Rainier hay vương miện cô dâu Kate Miđleton đính hôn cùng hoàng tử William năm 2011 gây bão truyền thông trong suốt thời gian dài.

Không chỉ thế, rất nhiều ngôi sao Hollywood, các minh tinh nổi tiếng thế giới đã lựa chọn trang sức thương hiệu Cartier mỗi khi xuất hiện ở những sự kiện quan trọng. Trải qua thời gian, sản phẩm thương hiệu này đã có những thay đổi nhất định nhằm phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng nhưng vẫn giữ nguyên được sự sang trọng trong từng chi tiết. Tính đến thời điểm hiện tại, nhãn hàng đã có mạng lưới phân phối ở rất nhiều quốc gia. Điều đó chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này như thế nào, khó có đối thủ nào có thể cạnh tranh nổi.

Trang sức hãng Bvlgari

Sản phẩm từ thương hiệu Bvlgari

Bvlgari nổi tiếng với những sản phẩm kết hợp đá quý đắt đỏ. Trang sức thương hiệu này luôn được đánh giá cao về thiết kế tinh tế, hiện đại, chất lượng hạng đầu. Bên cạnh những mẫu trang sức mang tính truyền thống, Bvlgari luôn tìm kiếm giải pháp mới nhằm đáp ứng tối đa sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dung. Đó là lý do tại sao các tín đồ trang sức nổi tiếng luôn bị mê hoặc bởi các món đồ mang tên Bvlgari

Trang sức hãng Tiffani

Thiết kế độc đáo, mang đặc trưng riêng

Tiffani là thương hiệu trang sức nổi tiến với nhiều mẫu thiết kế dẫn đầu xu hướng. Sản phẩm nhãn hàng này luôn mang tính đặc trưng riêng không thể pha trộn với bất cứ thương hiệu nào trên thế giới. Nó mang lại cho người dùng sức cuốn hút riêng, làm nổi bật thần thái sang trọng, khí chất thời thượng. Các chi tiết dù là nhỏ nhất trên món phụ kiện này đều được chăm chút một cách tỉ mẫn, đảm bảo độ chính xác, độ tinh tế ở mức cao nhất.

Trang sức Tiffani không chỉ đẹp mà còn mang sức sống tươi trẻ, năng động, lãng mãn. Trong đó, sản phẩm được đánh giá cao nhất là các mẫu nhẫn đính hôn kim cương, nhẫn cưới sang trọng. Các sản phẩm của nhà Tyfani chưa bao giờ khiến người dùng thất vọng. Quả không hổ danh khi Tiffani được liệt vào top 10 thương hiệu chế tác trang sức cao cấp nhất thế giới.

Trang sức hãng Hermes

Sản phẩm đình đám thương hiệu Hermes

Ngoài túi xách, khăn lụa, hành lý, trang phục thể thao thì Hermes còn nổi tiếng với lĩnh vực chế tác trang sức cao cấp. Mỗi món đồ trang sức của nhà Hermes đều mang câu chuyện riêng, được những người thợ thủ công lành nghề, tâm huyết thổi hồn, truyền tải tinh thần vào trong đó. Nói về kiểu dáng thiết kế, trang sức Hermes có đủ mọi chủng loại, được đầu tư chỉn chu, tinh xảo từ chi tiết nhỏ khiến các tin đồ mê mẫn.

Về nguyên liệu sản xuất trang sức Hermes đều vô cùng quý hiếm và đắt đỏ. Ngoài kim cương còn có cả các loại đá hiếm như:iolite, perdot, beryl, tourmaline… Quy trình chế tác công phu với hàng chục công đoạn: phác thảo bản vẽ trang sức, tính toán trọng lượng nguyên liệu, tiến hành đổ khuôn, lấy sản phẩm thô ra khỏi chén, cắt gọt, gắn đá, chạm khắc, đánh bóng…

Nhiều người đã từng ví, mua đồ Hermes là mua thời gian và chất liệu độc nhất vô nhị. Sở hữu nó trên người bạn sẽ nổi bật, đẳng cấp và không thể hòa lẫn vào ai. Vì thế, đừng thắc mắc tại sao giá bán của nó hàng triệu USD nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền.

Trang sức hãng LV

Nếu là tín đồ của trang sức hàng hiệu hẳn bạn không còn xa lạ gì với cái tên LV. Đó là tên viết tắt của thương hiệu đình đám đến từ nước Pháp Louis Vuitton. Các sản phẩm của họ luôn mang hơi thở nghệ thuật, lấy cảm hứng từ âm nhạc, vũ điệu, năng lượng, sự chuyển động… Hiện thân của những đứa con tinh thần nhà LV là sự trẻ trung và luôn bừng lên sức sống mới.

Trang sức nhà Louis Vuitton bao giờ cũng thể hiện rõ triết lý về cuộc sống. Mỗi bộ sưu tập mang một triết lý riêng, xóa nhòa ranh giới về đường nét, giới tính, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, vô biên… Với kiểu dáng thiết kế đa dạng, chất liệu cao cấp, độc nhất vô nhị, sản phẩm thương hiệu này dẫu đắt đỏ vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của giới thượng lưu, của các ngôi sao, minh tinh trên toàn thế giới.

Một số mẫu trang sức được ưa chuộng nhất hiện nay

Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư cho mình một mẫu trang sức cao cấp, hoàn hảo hãy ghé vào gian hàng của karat.vn, có đủ mẫu tuyệt đẹp để lựa chọn. Tùy vào nhu cầu, sở thích và túi tiền, chúng tôi sẽ có nhiều gợi ý phù hợp dành cho bạn.

Nhẫn

Nhẫn kim cương sang trọng dành cho nam giới

Đối với những cặp đôi yêu nhau hoặc đối với nữ giới thì nhẫn là món trang sức quen thuộc. Bộ sưu tập nhẫn tại Karat có đủ mẫu từ đơn giản đến cầu kỳ khiến bất cứ ai khi chiêm ngưỡng cũng phải xiêu lòng.

Sản phẩm được chế tác tinh xảo, tỉ mẫn, thể hiện được sự gắn kết tình yêu thương giữa con người với con người. Đó là đặc trưng riêng của nhẫn. Đó là lý do tại sao trong ngày người các cặp đôi thường trao nhau nhẫn cưới để khẳng định sự vĩnh cửu, bền chặt của tình yêu. Có nhẫn dành cho các cặp đôi, nhẫn dành cho nam giới, nhẫn dành cho nữ giới. Tất cả sản phẩm đều từ các thương hiệu đình đám như: Cartier, LV, Harmes…

Vòng cổ

Mặt đây chuyền độc đáo, đẳng cấp

Những chiếc vòng cổ đẹp giúp chị em phụ nữ trở nên sang trọng, quý phái và quyến rũ gấp bội phần. Sản phẩm này hiện có mặt ở tất cả các thương hiệu lớn nên bạn thoải mái lựa chọn. Tùy vào trang phục, cá tính, phong cách của mình bạn hãy cân nhắc chọn mẫu vòng nào phù hợp và tôn vinh vẻ đẹp bản thân tối ưu nhất.

Vòng tay

Trang sức vòng tay cũng rất được ưa chuộng, nhất là nữ giới. Các mẫu vòng tay trang nhã chế tác từ đá quý, kim cương, vàng 18k… luôn có sức hút đặc biệt. Ngoài các mẫu thông dụng nói trên, vừa qua các thương hiệu đình đám thế giới đã cho ra mắt bộ sưu tập vòng tay độc đáo như: Vòng tay Cartier đinh trơn, vòng tay Cartier đinh kim thiên nhiên, vòng tay Juste un Clou, vòng tay Cartier love vàng 18k… khiến các fan đứng ngồi không yên.

Mặt đai dây lưng

Ngoài các món trang sức nói trên, mặt đại dây lưng cũng là phụ kiện đẹp được nhiều người lựa chọn. Không chỉ có quý ông mà ngay cả các nang cũng thích trưng diện món đồ này vì nó rất trang nhã, tôn lên giá trị của bộ trang phục mà bạn đang diện.

Lý do bạn nên mua trang sức tại Karat

Karat - địa chỉ cung cấp trang sức hàng đầu

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ bán trang sức cao cấp để quý khách hàng chọn lựa. Tuy nhiên, chất lượng, giá thành sản phẩm mỗi nơi mỗi khác. Là người tiêu dùng thông thái bạn cần tìm hiểu thận trọng, cân nhắc tỉ mẫn trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Đồng hành cùng Karat bạn yên tâm vì chúng tôi luôn đảm bảo tối đa mọi lợi ích cho người tiêu dùng.

- Trang sức tại Karat nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Toàn bộ sản phẩm có mặt tại cửa hàng đều được nhập khẩu trực tiếp từ xưởng sản xuất uy tín, cao cấp, có đủ giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc nên chất lượng tốt, không có chuyện lừa đảo, giả mạo gì ở đây.

- Chất lượng hàng đầu: Trang sức Karat chế tác hoàn toàn từ chất liệu cao cấp như: vàng 18k, vàng trắng, bạch kim, kim cương… nên giá trị cao, đẳng cấp tuyệt vời. Sản phẩm được chế tác công phu, được gọt giũa tỉ mẫn từ bàn tay và khối óc của các nghệ nhân hàng đầu nên tinh xảo, đẹp không tỳ vết. Trang sức tuổi thọ lâu dài, không lo ảnh hưởng bởi thời tiết hay môi trường bên ngoài.

- Mẫu mã, kiểu dáng đa dạng: Gian hàng của Karat thỏa sức để anh em chọn lựa. Có đủ mẫu đẹp, độc, từ đơn giản, đến cầu kỳ, từ mức giá vừa phải đến mức giá đắt đỏ. Các mẫu trang sức đình đám của Cartier, của LV, của Hermes… đều có mặt đầy đủ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách thượng lưu.

- Giá cả hợp lý, khuyến mãi hấp dẫn: Với tư cách là địa chỉ kinh doanh trang sức uy tín, chất lượng, Karat cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Không đâu trang sức đẹp, chất lượng, giá phải chăng như tại đây. Cửa hàng còn tung ra nhiều chính sách khuyến mãi, hậu mãi hấp dẫn giúp quý khách an tâm hơn khi mua và sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

- Dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm: Nếu bạn chưa có kinh nghiệm chọn mua trang sức, đến với Karat sẽ được đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu về sản phẩm tư vấn, hỗ trợ chọn, mua, sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Hy vọng với những chia sẻ nói trên của chúng tôi về trang sức và các thương hiệu trang sức nổi tiếng sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhiều kinh nghiệm cần thiết khi chọn mua phụ kiện cho mình. Mọi nhu cầu và thắc mắc vui lòng liên hệ theo số hotline: 08333.99.666  sẽ được phục vụ chu đáo. Hoặc truy cập vào web: karat.vn để xem mẫu, chọn sản phẩm và đặt hàng

Logo white

Chuyên chế tác đồng hồ Replica

Chế Tác Đồng Hồ Vàng Khối

Chế Tác Đồng hồ Kim Cương

Chế Tác Trang Sức Vàng - Kim Cương

Bấm vào chát với chúng tôi

Liên hệ

Store Hà Nội : Đường Bưởi - Ba Đình - Hà Nội

Store HCM : Nguyễn Trọng Lội - Phường 4 - Quận Tân Bình

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại số điện thoại...

Hotline: 08333 99 666
 Tư vấn Zalo 24/7
 Whatsapp 24/7