Richard Mille
Đồng hồ richard mille RM35-03 rafael nadal blue

Đồng hồ richard mille RM35-03 rafael nadal blue

15.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ richard mille RM 07 độ kim cương thiên nhiên

Đồng hồ richard mille RM 07 độ kim cương thiên nhiên

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ richard mille RM 007 nữ 2023

Đồng hồ richard mille RM 007 nữ 2023

14.500.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille RM57-01 saphire chế tác đặc biệt

Richard mille RM57-01 saphire chế tác đặc biệt

250.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille RM57-01 saphire chế tác đặc biệt

Richard mille RM57-01 saphire chế tác đặc biệt

250.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille RM38-02 tourbillon chế tác đặc biệt

Richard mille RM38-02 tourbillon chế tác đặc biệt

230.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille rm052 skull tourbillon rose gold

Richard mille rm052 skull tourbillon rose gold

32.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard miller rm 35-01 carbon trắng

Richard miller rm 35-01 carbon trắng

25.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille rm 35-01 rafa bbr factory

Richard mille rm 35-01 rafa bbr factory

25.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ richard mille 26-01 panda tourbillon

Đồng hồ richard mille 26-01 panda tourbillon

35.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ Richard Mille RM 26-01 Tourbillon Panda

Đồng hồ Richard Mille RM 26-01 Tourbillon Panda

17.500.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM055 Bubba Watson ceramic bbr best quality

Richard Mille RM055 Bubba Watson ceramic bbr best quality

29.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM35-01 Rafael Nadal White Carbon phiên bản cao cấp của nhà máy BBR

Richard Mille RM35-01 Rafael Nadal White Carbon phiên bản cao cấp của nhà máy BBR

29.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM35-01 Rafael Nadal White Carbon phiên bản cao cấp của nhà máy BBR

Richard Mille RM35-01 Rafael Nadal White Carbon phiên bản cao cấp của nhà máy BBR

29.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM35-02 Rafael Nadal nhà máy BBR

Richard Mille RM35-02 Rafael Nadal nhà máy BBR

29.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille RM07-01 full diamond

Richard mille RM07-01 full diamond

89.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ richard mille rm 07 độ full kim cương thiên nhiên

Đồng hồ richard mille rm 07 độ full kim cương thiên nhiên

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ nữ richard mille RM 07-01 chế tác vàng khối kim cương thiên nhiên

Đồng Hồ nữ richard mille RM 07-01 chế tác vàng khối kim cương thiên nhiên

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille 010 vàng hồng kim cương baguette chế tác

Richard mille 010 vàng hồng kim cương baguette chế tác

390.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ nữ richard mille RM007 ches tác vàng khối kim cương

Đồng hồ nữ richard mille RM007 ches tác vàng khối kim cương

260.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ nữ richard mille RM 007 full diamond vàng trắng 18l

Đồng hồ nữ richard mille RM 007 full diamond vàng trắng 18l

260.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille nữ chế tác vàng 18k kim thiên nhiên

Richard mille nữ chế tác vàng 18k kim thiên nhiên

260.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ richard mille nữ vàng hồng kim cương thiên nhiên chế tác

Đồng hồ richard mille nữ vàng hồng kim cương thiên nhiên chế tác

250.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille RM 055 bubba watson 18k rose gold dimond carbon NTPT

Richard mille RM 055 bubba watson 18k rose gold dimond carbon NTPT

250.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille RM47 sumurai tourbillon chế tác

Richard mille RM47 sumurai tourbillon chế tác

270.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille chế tác vỏ vàng hồng full kim cương baguette

Richard mille chế tác vỏ vàng hồng full kim cương baguette

1.100.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard mille RM11-03 chế tác vàng đúc kim cương thiên nhiên

Richard mille RM11-03 chế tác vàng đúc kim cương thiên nhiên

370.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille Limited Edition Rafael Nadal RM27-03

Richard Mille Limited Edition Rafael Nadal RM27-03

30.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille Limited Edition Rafael Nadal RM27-03

Richard Mille Limited Edition Rafael Nadal RM27-03

30.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ Richard Mille RM 27-03 Tourbillon Rafael Nadal

Đồng hồ Richard Mille RM 27-03 Tourbillon Rafael Nadal

30.000.000 đ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille 07-01 bản kim cương moissanite

Đồng Hồ Richard Mille 07-01 bản kim cương moissanite

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM07-01 WG Black Super Fake

Đồng Hồ Richard Mille RM07-01 WG Black Super Fake

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM07-BC-DIA-RED Ceramic Đen Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM07-BC-DIA-RED Ceramic Đen Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM53-01 Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM53-01 Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM053-01 Replica

Đồng Hồ Richard Mille RM053-01 Replica

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM53-01 Siêu Cấp

Đồng Hồ Richard Mille RM53-01 Siêu Cấp

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM53-01 Replica

Đồng Hồ Richard Mille RM53-01 Replica

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM27-02 Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM27-02 Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Like Auth Rm25-02

Đồng Hồ Richard Mille Like Auth Rm25-02

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Replica RM27-02 Tourbillon

Đồng Hồ Richard Mille Replica RM27-02 Tourbillon

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Rep RM27-02 Tourbillon

Đồng Hồ Richard Mille Rep RM27-02 Tourbillon

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ Richard Mille RM 27-02 Tourbillon Rafael Nadal Replica

Đồng hồ Richard Mille RM 27-02 Tourbillon Rafael Nadal Replica

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM055 Yohan Blake Đen Siêu Cấp

Đồng Hồ Richard Mille RM055 Yohan Blake Đen Siêu Cấp

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ RICHARD MILLE Fake  RM 055 White

Đồng Hồ RICHARD MILLE Fake RM 055 White

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM27-03 Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM27-03 Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM35-02 Replica

Đồng Hồ Richard Mille RM35-02 Replica

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM35-02 Siêu Cấp

Đồng Hồ Richard Mille RM35-02 Siêu Cấp

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM35-02 Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM35-02 Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
 Đồng Hồ Richard Mille RM 07-03 Vỏ Ceramic Siêu Cấp

Đồng Hồ Richard Mille RM 07-03 Vỏ Ceramic Siêu Cấp

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
 Đồng Hồ Richard Mille RM 07-03 Vỏ Ceramic Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM 07-03 Vỏ Ceramic Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
 Đồng Hồ Richard Mille RM 07-03 Vỏ Ceramic Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM 07-03 Vỏ Ceramic Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
 Đồng Hồ Richard Mille RM 07-03 Vỏ Carbon Replica

Đồng Hồ Richard Mille RM 07-03 Vỏ Carbon Replica

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM011 Full Kim Cương Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM011 Full Kim Cương Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM71-01 Talisman Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM71-01 Talisman Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM71-01 Talisman Replica

Đồng Hồ Richard Mille RM71-01 Talisman Replica

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM12-01 Tourbillon Carbon Replica

Đồng Hồ Richard Mille RM12-01 Tourbillon Carbon Replica

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM055 Carbon Like Auth

Đồng Hồ Richard Mille RM055 Carbon Like Auth

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM055 Carbon Siêu Cấp

Đồng Hồ Richard Mille RM055 Carbon Siêu Cấp

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM055 Carbon Replica

Đồng Hồ Richard Mille RM055 Carbon Replica

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM055 Carbon Super Fake

Đồng Hồ Richard Mille RM055 Carbon Super Fake

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Replica RM055 Carbon All Black 44mm

Đồng Hồ Richard Mille Replica RM055 Carbon All Black 44mm

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Siêu Cấp RM055 Carbon All White 44mm

Đồng Hồ Richard Mille Siêu Cấp RM055 Carbon All White 44mm

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Like Auth RM10-01 Tourbillon Sapphire

Đồng Hồ Richard Mille Like Auth RM10-01 Tourbillon Sapphire

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Siêu Cấp RM007 Nạm Kim Cương

Đồng Hồ Richard Mille Siêu Cấp RM007 Nạm Kim Cương

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille super Fake RM12-01 Gold Tourbillon

Đồng Hồ Richard Mille super Fake RM12-01 Gold Tourbillon

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Replica RM011 Mặt Số Trong Suốt

Đồng Hồ Richard Mille Replica RM011 Mặt Số Trong Suốt

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Super Fake RM67-01 WG Diamond

Đồng Hồ Richard Mille Super Fake RM67-01 WG Diamond

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đông Hồ Richard Mille Replica RM007 AF WG

Đông Hồ Richard Mille Replica RM007 AF WG

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Like Auth RM5302 Saphira Máy Tourbillon

Đồng Hồ Richard Mille Like Auth RM5302 Saphira Máy Tourbillon

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Like Auth RM057 Tourbillon Dragon

Đồng Hồ Richard Mille Like Auth RM057 Tourbillon Dragon

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Replica 1:1 055 Ceramic

Đồng Hồ Richard Mille Replica 1:1 055 Ceramic

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Replica 1:1 RM 21-01 Tourbillon Aerodyne

Đồng Hồ Richard Mille Replica 1:1 RM 21-01 Tourbillon Aerodyne

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ RICHARD MILLE RM 07-01 PASTEL PINK Super Fake 1:1

Đồng Hồ RICHARD MILLE RM 07-01 PASTEL PINK Super Fake 1:1

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille Siêu Cấp 1:1 RM 35-02 Rafael Nadal Đen

Đồng Hồ Richard Mille Siêu Cấp 1:1 RM 35-02 Rafael Nadal Đen

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Siêu Cấp 1:1 Mille RM030 Limited Edition

Đồng Hồ Richard Siêu Cấp 1:1 Mille RM030 Limited Edition

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Replica 1:1 Mille RM011 AH-RG

Đồng Hồ Richard Replica 1:1 Mille RM011 AH-RG

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Like Auth 1:1 Mille RM067-02

Đồng Hồ Richard Like Auth 1:1 Mille RM067-02

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Siêu Cấp 1:1 Mille RM055

Đồng Hồ Richard Siêu Cấp 1:1 Mille RM055

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Like Auth 1:1 Mille RM055 Vỏ Carbon

Đồng Hồ Richard Like Auth 1:1 Mille RM055 Vỏ Carbon

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng hồ Richard Mille Chế tác Vàng Nguyên khối , Full Kim cương Baguette

Đồng hồ Richard Mille Chế tác Vàng Nguyên khối , Full Kim cương Baguette

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Đồng Hồ Richard Mille RM07-01 Chế Tác Vàng Hồng, Full Diamond

Đồng Hồ Richard Mille RM07-01 Chế Tác Vàng Hồng, Full Diamond

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
RICHARD MILLE RM011-03 VÀNG KHỐI 18K KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN

RICHARD MILLE RM011-03 VÀNG KHỐI 18K KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM 11-03 RG Chế Tác Vàng Hồng 18k Đính Kim Cương Bagutte

Richard Mille RM 11-03 RG Chế Tác Vàng Hồng 18k Đính Kim Cương Bagutte

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM011-03 Chế Tác Rose Gold 18k Và Diamonds

Richard Mille RM011-03 Chế Tác Rose Gold 18k Và Diamonds

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM010 Chế Tác Vàng Hồng 18k Đính Kim Cương Thiên Nhiên

Richard Mille RM010 Chế Tác Vàng Hồng 18k Đính Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
 Richard Mille RM11-03 Rose Gold Đính Kim Cương Thiên Nhiên

Richard Mille RM11-03 Rose Gold Đính Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM11-03 Chế Tác Vàng Trắng 18k Đính Kim Cương

Richard Mille RM11-03 Chế Tác Vàng Trắng 18k Đính Kim Cương

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille 07-01-rg Vàng Hồng 18k Kim Cương Thiên Nhiên

Richard Mille 07-01-rg Vàng Hồng 18k Kim Cương Thiên Nhiên

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM 07-01 Chế Tác White Gold Full Diamonds

Richard Mille RM 07-01 Chế Tác White Gold Full Diamonds

Liên Hệ

Richard Mille

Richard Mille
Richard Mille RM07-01 RG Rose Gold  FULL Diamonds

Richard Mille RM07-01 RG Rose Gold FULL Diamonds

290.000.000 đ

Richard Mille

Nếu bạn là người mê đồng hồ hiệu hẳn đều rất quen thuộc với hai từ Richard Mille. Đó là ông lớn trong ngành công nghiệp chế tác đồng hồ, là thương hiệu đồng hồ xa xỉ, đẳng cấp. Nó là cái tên được người tiêu dùng trên toàn thế giới yêu mến bên cạnh những tên tuổi lớn như: Rolex, Omega hay Hublot… Đi liền với danh tiếng và sự xa xỉ thì giá bán của những cỗ máy này cực kỳ đắt đỏ. Vì thế, chọn đồng hồ Richard Mille fake trở thành xu thế tất yếu của người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Điều bạn nên biết về thương hiệu Richard Mille

Richard Mille - thương hiệu đồng hồ hàng đầu Thụy Sĩ

XEM THÊM>>

Đồng Hồ Richard Replica 1:1 Mille RM011 AH-RG

Đồng Hồ Richard Like Auth 1:1 Mille RM067-02

Richard Mille thành lập thương hiệu đồng hồ mang tên mình vào năm 1999. Năm 2000, thế giới ghi nhận sự ra mắt của Richard Mille với thiết kế đầu tay gây bão thị trường mang tên RM001. Tiếp đó, nhiều mẫu mới được hãng cho trình làng khiến các ông lớn khác phải kinh ngạc. Mỗi sản phẩm của nhà Mille đều bắt nguồn từ những câu chuyện riêng, ý tưởng riêng. Tạo hình đồng hồ mới lạ, khác biệt, tinh tế khiến bất cứ ai khi chiêm ngưỡng cũng bị hút hồn.

Sự đắt đỏ của đồng hồ Richard Mille hoàn toàn dễ hiểu. Hãng chỉ sử dụng chất liệu quý hiếm cho những đứa con tinh thần của mình như: Carbon Nano, Alusic, sợi carbon siêu vi, Titanium, vàng 18k, vàng khối, kim cương… Các siêu phẩm được hoàn thiện thủ công dưới đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân bản hãng.

Mỗi chiếc đồng hồ Richard Mille ra mắt phải trải qua hàng trăm công đoạn khác nhau. Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn khắt khe, tiêu tốn rất nhiều công sức và thời gian. Đồng hồ trước khi tung ra thị trường đều được kiểm định kỹ càng, được dùng thủ nên hiếm khi gặp sự cố… Tất cả những lý do này khiến cho giá của đồng hồ trở nên đắt đỏ. Đồng hồ Richard Mille vì thế mà xa xỉ đối với phần đông khách hàng.

Thêm nữa, mỗi phiên bản hãng chỉ sản xuất với số lượng hạn chế trong khi nhu cầu của người tiêu dùng không ngừng tăng lên. Điều này khiến giá đồng hồ bị đẩy lên cao, càng nhiều người săn lùng để được sở hữu những tuyệt tác thời gian ấy. Thấu hiểu điều này, các nhà chế tác đồng hồ rep đã dành thời gian nghiên cứu tỉ mẫn sản phẩm chuẩn auth để cho ra mắt đồng hồ Richard Mille fake với độ hoàn thiện cao nhất. Với bản fake này, anh em được thỏa mãn đam mê hàng hiệu nhưng không phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

Đặc điểm nổi bật của đồng hồ Richard Mille fake cao cấp

Phiên bản replica với độ hoàn thiện 99%

Dù là hàng fake nhưng đồng hồ Richard Mille replica được khách hàng đánh giá cao, để lại dấy ấn mạnh mẽ trong lòng người tiêu dùng bởi chất lượng hoàn hảo, giá thành cạnh tranh. Từ thiết kế bên ngoài đến nội thất bên trong của đồng hồ đều đạt độ chuẩn xác cao, độ hoàn thiện đến 99% so với hàng hãng. Nếu làm một phép thử, đặt bản fake cao cấp này cạnh bản auth liệu ai nhận ra thật giá. Cá rằng, với mắt thường thì ngay cả những người sành đồng hồ nhất cũng khó lòng phân biệt thật giả.

Khung vỏ và dây đeo

Những cỗ máy Richard Mille fake luôn được đánh giá cao về khung vỏ. Nó được chế tác tư thép không gỉ 316l hoặc thép 904l. Một số phiên bản sử dụng bộ khung bằng titan, carbon hoặc vàng 18k đính kim cương.

Phổ biến nhất là bộ khung bằng tháp 316l. Đặc trưng của chất liệu này là độ sáng bóng cao, chịu lực tốt, chống oxy hóa tốt, không bị ăn mòn trong môi trường nước biển mặn. Đặc biệt, thép 316l có độ mềm vừa đủ nên việc chế tác dễ dàng, nếu không may vị xước có thể đánh bóng, làm mới nhanh gọn.

Bộ vỏ được nâng tầm nhờ lớp phủ màu PVD hiện đại bậc nhất. Công nghệ màu PVD cho phép tạo ra bất cứ bản màu nào theo ý muốn. Mạ PVD có độ bám dính cao, không bong tróc theo thời gian, lớp mạ min, đều màu.

Dây đeo đồng hồ Richard Mille fake chất lượng cao làm hoàn toàn từ cao su thiên nhiên. Chất liệu được tuyển chọn khắt khe, được xử lý bằng công nghệ cao nên không gây mùi khi sử dụng. Dây cao su bản hãng mềm mại, độ đàn hồi tốt, co giãn tốt, dễ dàng vệ sinh. Khóa cài thông minh giúp quá trình đeo và tháo nhanh gọn, tiện ích.

Mặt kính đồng hồ

Mặt kính trong veo, hiển thị sắc nét

Những chiếc đồng hồ Richard Mille geneve fake luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng nhờ mặt kính trong veo với khả năng hiển thị sắc nét. Lớp kính bằng saphire nguyên khối độ cứng thứ hai sau kim cương cho phép người dùng mang theo trong mọi hoạt động. Nếu chỉ tác động với lực vừa phải chắc chắn không vấn đề gì.

Về tính năng chống xước, bạn thử đem mặt kính đồng hồ Richard Mille replica chà lên mặt đường bê tông xem. Dù chà xát mạnh vẫn không hề có vết xước nào để lại. Quá tuyệt vời đúng không nào. Anh chị em lưu ý, mặt kính này chỉ được trang bị cho dòng sản phẩm cao cấp, còn phiên bản giá rẻ và tầm trung không thể có được.

Kính saphire nguyên khối còn có tính năng đặc biệt nữa là tán sắc ánh sáng tốt, chống lóa tốt. Dù trong môi trường ánh sáng yếu hay ánh sáng chói chang bạn vẫn có thể quan sát ngày giờ dễ dàng.

Cỗ máy bên trong

Giá trị nhất của đồng hồ nằm ở cỗ máy bên trong. Vậy đồng hồ Richard Mille replica Hồ Chí Minh trang bị máy gì, có đảm bảo không? Bản fake cao cấp nhất tại Karat hiện nay đều sử dụng máy ETA Thụy Sĩ. Nếu là dân sành đồng hồ hẳn bạn đã biết chất lượng của cỗ máy này. Không dễ gì mà máy ETA vượt qua được vòng kiểm tra khắt khe của Hiệp hội đồng hồ Thụy Sĩ. Chứng nhận COSC được hiệp hội cấp chứng tỏ máy ETA đạt chuẩn tối ưu.

Nhờ trang bị cỗ máy này mà đồng hồ Richard Mille geneve fake luôn hoạt động ổn định, bền bỉ, chuẩn xác. Máy kháng từ, kháng nước tốt, sai số cực thấp, có chăng chỉ từ 1 giây đến 3 giây/ngày.

Richard Mille fake - hội tụ đầy đủ tính năng của bản auth

Tính năng đồng hồ

Theo chia sẻ của giới mộ điệu, đồng hồ Richard Mille super fake hội tụ đầy đủ tính năng của phiên bản chuẩn auth. Tính năng kháng nước 3ATM cho phép người dùng an tâm đi mưa, tắm gội, giặt giũ, bơi lội mà không làm ảnh hưởng gì đến cỗ máy bên trong.

Khung vỏ, mặt kính đồng hồ Richard Mille fake cao cấp đều có tính năng chống xước tuyệt vời. Bộ vỏ bằng thép 316l, mặt kính bằng đá saphire nguyên khối đảm bảo chịu lực tốt, an toàn trước mọi tác động bên ngoài. Cỗ máy ETA, máy Miyota của Nhật đảm bảo hoạt động bền bỉ, chuẩn xác, kháng từ tốt nên dùng ở đâu, trong môi trường ngoài đều ổn, chuẩn xác tuyệt đối.

Giá bán đồng hồ Richard Mille fake

Giá bán mềm mại, cạnh tranh

Giá đồng hồ Richard Mille fake bao nhiêu là mối bận tâm của rất nhiều người hiện nay? Thực chất, không có mức giá chung, giá bao nhiêu tùy thuộc vào từng phiên bản.

- Nếu là đồng hồ fake loại 2, loại 3, kém chất lượng giá chỉ từ vài trăm ngàn đến dưới 1 triệu đồng. Dù giá rẻ nhưng các chuyên gia vẫn khuyên bạn không nên đầu tư vì không đảm bảo chất lượng, không an toàn đối với cổ tay.

- Nếu là đồng hồ Richard Mille fake 1 độ hoàn thiện từ 60% đến 70%, chất lượng khá tốt giá bán giao động từ 2 tiệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. Nếu túi tiền eo hẹp thì lựa chọn này vẫn rất ok.

- Còn đồng hồ Richard Mille replica giá bán cao nhất. Đây là bản fake cao cấp nhất, độ hoàn thiện đến 99% so với hàng chuẩn auth nên giá dao động từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Con số này không nhỏ nhưng nếu so với hàng chuẩn auth thì giá mềm hơn hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Nếu cân nhắc giữa giá bán và chất lượng thì đầu tư bản fake này là quá hời.

Địa chỉ phân phối đồng hồ Richard Mille tốt nhất?

Karat – mang đến những lựa chọn tuyệt vời

Nhu cầu sử dụng đồng hồ Richard Mille fake ngày càng tăng cao nên địa chỉ cung ứng dòng sản phẩm này xuất hiện nhiều. Nếu bạn muốn tìm mua sẽ có rất nhiều cửa hàng để tìm đến. Tuy nhiên, độ chuyên nghiệp, độ uy tín ở mỗi nơi một khác. Trong đó, Karat là địa chỉ được nhiều người đánh giá cao nhất. Chọn mua sản phẩm tại đây bạn yên tâm bởi:

- Đồng hồ Richard Mille replica của chúng tôi được nhập khẩu trực tiếp từ thủ phủ Hồng Kông, nơi có các nhà máy sản xuất lớn, hiện đại, có đội ngũ nghệ nhân lành nghề nên chất lượng hoàn hảo, độ hoàn thiện đến 99%.

- Sản phẩm bảo hành 3 năm, bảo dưỡng miễn phí 5 năm giúp quý khách hàng an tâm sử dụng.

- Chính sách bán hàng chuyên nghiệp: Đồng hồ giao đến tay khách nếu không đúng như web mô tả sẽ được hoàn tiền theo đúng cam kết. Trong thời gian 3 ngày nếu sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất thì bạn được phép một đổi một. Đồng hồ đi kèm với hộp vỏ sang trọng, có tag hãng, hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành.

- Giá bán tận gốc: Đồng hồ Richard Mille fake của Karat được nhập khẩu trực tiếp từ xưởng sản xuất, không thông qua trung gian nên giá mềm nhất, cạnh tranh nhất thị trường. Hiếm có đơn vị nào cung cấp sản phẩm chuẩn chất lượng giá tốt như tại đây.

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu về sản phẩm có thể tư vấn, hỗ trợ khách hàng tận tình, chu đáo nhất.

Sở hữu đồng hồ Richard Mille fake cao cấp tại Karat bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Với độ hoàn thiện cao, mức giá đẹp, dòng sản phẩm có thể chiều lòng cả những vị khách khó tính nhất. Như thế, không cần mất quá nhiều tiền quý khách vẫn được trải nghiệm đầy đủ mọi tính năng của siêu phẩm bản hãng. Đồng hồ đeo lên tay đảm bảo sang, xịn, thời thượng, khó lòng phân biệt thật giả. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tới số hotline: 08333.99666 nhé!

Phản hồi của khách hàng về đồng hồ Richard Mille fake

- Chị Ngọc Nga tại Hà Nội: Nếu bạn ghé vào gian hàng của Karat chắc chắn sẽ mê ngay. Ở đây có đủ mẫu đẹp, i hệt hàng chính hãng nhưng giá chỉ 10 triệu đồng. Mình vốn là người khó tính, rất thận trọng trong việc lựa chọn nhưng cũng không cưỡng nối. Thế nên sau khi ghé vào đã tậu luôn 2 model.

- Anh Thanh Nhã tại Hồ Chí Minh: Mình đã đầu tư đồng hồ Richard Mille fake tại Karat được hai năm. Từ đó đến nay chưa hề có bất cứ lỗi nhỏ nào. Cỗ máy vẫn vận hành ổn định, mượt mà, chuẩn xác. Đặc biệt, thiết kế bên ngoài vẫn sáng và sang như ban đầu. Mỗi khi đeo đồng hồ đi làm, đi dự tiệc mình thấy bản thân tự tin hơn hẳn. Nhiều người cứ nhầm mình đang đeo đồng hồ tiền tỷ.

Logo white

Chuyên chế tác đồng hồ Replica

Chế Tác Đồng Hồ Vàng Khối

Chế Tác Đồng hồ Kim Cương

Chế Tác Trang Sức Vàng - Kim Cương

Liên hệ

Store Hà Nội : Đường Bưởi - Ba Đình - Hà Nội

Store HCM : Nguyễn Trọng Lội - Phường 4 - Quận Tân Bình

Quét mã để chát zalo
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại số điện thoại...

Hotline: 08333 99 666
 Tư vấn Zalo 24/7
 Whatsapp 24/7